top of page

"İlâhî Sophia" Üçlemesi

İşveren

H Yayınları,

M. Hakan Alşan

Yıl

2023

İşin Türü

Kapak Tasarımı

Anahtar Kelimeler

Bilgelik

Ezoterizm

Tasavvuf

M. Hakan Alşan; tasavvuf, melâmet, ezoterizm, teosofi, Taoculuk gibi "Hermetik yollar" veya "kadîm bilgelik" genel başlığı altında toplanabilecek konular üzerinde araştırmalar yapan bir yazar. "İlâhî Sophia" üçlemesi ise M. Hakan Alşan'ın üç kitaptan oluşan bir bir kitap dizisi. Dizinin her bir kitabında, kadîm ezoterik yollardan biri inceleniyor. İlk kitap Teodise, ikinci kitap Teosofi, üçüncü kitap ise Sûfî üzerine...

Üçlemenin kapak tasarımlarını hazırlarken "bilgelik" kavramından hareket edildi. Bilgece yüzlerin ve ellerin bilgece çizgilerle resmedildiği görseller seçildi. Biçimsel olarak, Hermetik çizimlerde sıkça rastlanan asayı veya mızrağı çağrıştıran bir yazı tipi kullanıldı.

bottom of page