top of page

Fîhi Mâ Fîh ve
Yedi Meclis

İşveren

H Yayınları

Yıl

2022

İşin Türü

Kapak Tasarımı

Anahtar Kelimeler

Mevlânâ

Tasavvuf

Sohbet

H Yayınları, başta Yûnus Emre olmak üzere tasavvuf klasikleri üzerine çalışan ve bu alanda yüzlerce kitap yayımlamış bir yayınevi. 2022 Aralık'ta yayımladıkları bu iki eser, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Mesnevî ve Dîvân-ı Kebîr'iyle birlikte en önemli eserleri. 

Her iki eser de, Mevlânâ'nın sohbet ve vaazlarının zapt edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Fîhi Mâ Fîh ve Yedi Meclis birer sohbet kitaplarıdır. 

Fîhi Mâ Fîh, "İçindeki içindedir", "Ne varsa içindedir" gibi anlamlara gelir. Kapakta, Mevlânâ'nın içine, gönlüne gelen "ilâhî ilhâmâtın" dinleyicilere nakledilmesini resmeden bir görsel tercih edildi.

Yedi Meclis'in kapağında da aynı fikirden hareketle, tasavvufta "güneş" metaforuyla sembolize edilen kutsal bilgi kaynağından süzülen irfânın halka aktarılmasını resmeden bir görsel tercih edildi.

bottom of page